Privacy verklaring

Algemeen

InstantOnline verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

Gedrag of inhoud in strijd met deze privacy policy, kan worden gemeld door een e-mail te sturen naar privacy@instantonline.be waaraan het nodige gevolg zal worden verleend.

Op welke wijze worden gegevens verzameld?

InstantOnline verzamelt persoonsgegevens op twee manieren:

  • Via het InstantOnline platform, toegankelijk voor aanbieders en derden, worden persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens verzameld telkens wanneer u het platform bezoekt.

  • Via publieke sites ontworpen door InstantOnline worden onder meer de volgende gegevens verzameld: apparaatgegevens, logbestandgegevens zoals IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina's op InstantOnline (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina's), gebruikersnaam, wachtwoord (afgeschermd en niet toegankelijk), taalkeuze en de door u ingegeven informatie op InstantOnline. Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie) en enkel met oog op verdere verbetering van de diensten verzameld.

Waarom worden gegevens verzameld?

InstantOnline gebruikt de gegevens die door u worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de diensten mogelijk te maken. Dit behelst het aanbieden van het webplatform InstantOnline en alle verwante diensten.

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor het verbeteren van de diensten en het opbouwen van de nodige statistieken.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie worden verkocht of verhuurd aan derden.

U hebt overeenkomstig de Privacywet het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van uw gegevens voor verbetering van de diensten en statistieken. U kan dit verzoek op elk moment richten aan privacy@instantonline.be, waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Cookies

a) Op InstantOnline wordt gebruik gemaakt van "cookies" met oog op verbetering van de gebruikerservaring, en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van InstantOnline en de websites van klanten draaiende op het InstantOnline platform. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

b) Door het gebruik maken van de diensten en/of producten van InstantOnline, gaat u akkoord met het plaatsen van bovenstaande cookies.

c) Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is mogelijk dat InstantOnline hierdoor niet meer correct functioneert.

De volgende diensten van derden worden door ons gebruikt:

Google Analytics en Adwords

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”), die gebruik maakt van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe jij de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over hoe jij de website gebruikt, wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Wij maken hierbij gebruik van de optie om het IP-adres te anonimiseren, d.w.z. dat jouw IP-adres door Google zal worden verkort, voordat deze naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar verkort. Google zal in opdracht van ons deze informatie gebruiken om te evalueren hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Je kunt het in de toekomst vastleggen van jouw IP-adres te allen tijde voorkomen door de volgende add-on te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Aanvullende informatie over hoe Google met persoonlijke gegevens in zijn advertentienetwerk omgaat, kun je hier vinden.

Facebook

Ons CMS gebruikt social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc. wordt gerund. De plugins zijn met een logo van Facebook of de tekst "Facebook Social Plugin" uitgerust. Zodra je een website oproept, die een dergelijke plugin bevat, brengt jouw browser een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugins wordt door Facebook direct aan jouw browser doorgegeven en in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie, dat jij de betreffende website hebt opgeroepen. Mocht je een profiel bij Facebook hebben, dan kan Facebook het bezoek door het opslaan van cookies en gebruik makend van Javascript aan jouw Facebook-account toewijzen. Als je de plugins gebruikt, bijvoorbeeld door op de button "Vind ik leuk" te klikken of een commentaar te schrijven, wordt de betreffende informatie door jouw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Door het inzetten van bepaalde plugins van je browser kun je dat verhinderen. Houd er dan wel rekening mee, dat de plugins van Facebook niet meer functioneren. Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsook jouw rechten en mogelijkheden ter bescherming van jouw privacy kun je lezen in de privacy verklaring van Facebook.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden door InstantOnline op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. InstantOnline neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te berschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.

De aangestelden van InstantOnline die toegang hebben tot uw gegevens, hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

Overeenkomstig de Privacywet heeft u het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld. Alsook hebt u het recht uw gegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.

Gevolgen tegenspraak

Mocht je het (gedeeltelijk) niet eens zijn met deze privacy verklaring, dan dien je van het verdere gebruik van onze services af te zien. In dit geval ben je verplicht om ons te informeren over je tegenspraak.

Wijziging van de privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan wijzigen. Natuurlijk worden jouw rechten niet zonder reden gereduceerd. Alle wijzigingen van de privacy verklaring worden op deze pagina getoond. Indien de wijzigingen significant zijn, zal er een duidelijkere mededeling plaatvinden (in de vorm van een email of nieuwsbrief).

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2017.